My Cart

Close

//HONG KONG Free Shipping over $500 / MACAU Free Shipping over $1,000 / TAIWAN Free Shipping over $1,500 //

【HK】Plant Mut Yeah

種乜嘢係由兩個本土熱愛多肉同設計既設計師創立的。原意係想設計出黎陪伴工作繁忙既香港人。當你做野做到三更半夜,或者回憶起某人某事,感到孤單,多肉都會陪住你,陪伴你渡過每一分每一秒。希望你能夠透過多肉得到心靈上一點慰藉。
  • Sort by

  • Filter by