My Cart

Close

// Shipping to HONG KONG, MACAU, and TAIWAN only //

Paul & Joe SALE

A5 Notebook - Daisy in the field

HK$100.00
PAJ-NB1-O

這是我們最暢銷的Paul & Joe當中Daisy in the field系列的A5筆記簿,以白色為背景色散滿花為筆記簿設計,內裡有120頁(2種不同顏色)和1張描圖紙,以7毫米的分界劃線。
馬上買一本來寫下自己的想法吧!

尺寸:A5 (H21.5 x W16 x D1.8 厘米)