My Cart

Close

// Shipping to HONG KONG, MACAU, and TAIWAN only //

正價貨品 No Discount Items

Post General | Packable Nylon Bag | 正價

HK$260.00
Color
Wolf Brown
Black
White
Blue Gray
1001068-50230240

環保袋已成為日常生活的必需品。
如果您打開底部的角撐板,則可以將大便當放在水平位置,這對於午餐購物很有用。
這是一個可打包的規格,可以用一條小的折疊手柄帶折疊。

外型尺寸
尺寸:大約W300 x H390mm