My Cart

Close

// Shipping to HONG KONG, MACAU, and TAIWAN only //

JP Collection

Tool Kit | Military Truck

HK$220.00
K755-876OV

【K755-8760V】

這是一個令人興奮的工具箱連汽車服務,貨車內的工具可以幫助你解決日常工作零件上問題。
貨車內就是一個工具箱,打開後你會發現內裡全部放滿不同種類的工具。

尺寸:闊16 x 高8.5 x 長6.5 (厘米)