My Cart

Close

// Shipping to HONG KONG, MACAU, and TAIWAN only //

正價貨品 No Discount Items

MAEBATA | Mini Dish Set | Four Seasons Flowers | 正價

HK$680.00
29162

尺寸
[產品尺寸]
迷你盤x 8(4個圖案,每個2個Pcs):寬度9.1 x 高度2.2厘米

[盒子尺寸]
垂直寬度長度(毫米):306/306/35
規格
生產國:日本
材料/成分:瓷
包裝:木箱