My Cart

Close

// Shipping to HONG KONG, MACAU, and TAIWAN only //

正價貨品 No Discount Items

Shupatto | Compact Bag | White | M | 正價

HK$396.00
1906MN028-W

【商品詳細】
顏色:紅色,海軍,點,黑色 ,白色
材質:滌綸
負載能力:約5公斤
容量:約14.5L
尺寸:約30 x 32厘米(使用袋子時)約6x 8厘米(折疊時)
*使用袋子時的尺寸為例。這取決於您放入的物品的形狀